Saf Plast pune polikarbonatne ploče (klirit) su odličan materijal za zastakljivanje – providnost za vidljivi svetlosni spektar im je veća od mnogih vrsta stakla, 250 puta su otpornije na udar a dvostruko lakše od stakla, postojane na temperaturama većim od 100°C, sa obostranom UV zaštitom, otporne na veliki broj hemikalija. Mogu se koristiti i za druge namene u građevinskom sektoru (nadstrešice, ograde, i dr).

Debljina Težina/m2 Dimenzija table Boja
2 мм 2,4 2,05х3,05 м Transparent, white, bronze
3 мм 3,6
4 мм 4,8
5 мм 6
6 мм 7,2
8 мм 9,6 Transparent, bronze
10 мм 12
12мм 14,4 Transparent